ZATEZNA STEZALJKA PA 1500 ADSS

Tip: PA 1500 ADSS
Materijal: Al legura DIN 226, Poliamid

Previous
Next

Zatezna stezaljka PA 1500 ADSS je izrađena za zatezanje ADSS kabela.  Njena konstrukcija omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, u svim vremenskim uvjetima. Montira se bez upotrebe alata i ne sadrži dijelove koji mogu otpasti. Zatezna stezaljka PA 1500 ADSS se sastoji od tijela izlivenog od legure aluminija i samopodešavajućih klinova od plastične mase koji stežu ADSS kabel bez oštećenja izolacije. 

Svi dijelovi upotrjebljeni za izradu Zatezne stezaljke PA 1500 ADSS otporni su na koroziju, atmosferske utjecaje i UV zračenje. Maksimalni kut okretanja je 45 stupnjeva za jednostrano zatezanje i 90 stupnjeva  za dvostrano zatezanje. Minimalna otpornost na lom je 15 kN.. Stezaljka se isporučuje sa vruće pocinčanom ili prokromskom sajlom ali na poseban zahtjev.

 

Proizvod se proizvodi u sljedećim tehnološkim fazama:

  • lijevanje aluminija pod pritiskom;
  • injekcijsko prešanje termoplastičnih materijala;
  • Mehanička obrada čeličnog užeta kovanjem;
  • Sastavljanje proizvoda;
  • Pakiranje proizvoda;

Pakiranje 100 kom
Težina 40,80 kg/100 kom

Tip stezaljke

Presjek kabela

(mm2)

Promjer kabela

(mm)

Minimalna prekidna sila

(kN)

Pakiranje

(kom)

Težina

(kg/100kom)

PA 1500 ADSS – 35

25 – 35

8 – 11

10

25

40,80

PA 1500 ADSS – 71,5

50 – 71,5

11 – 14

15

25

40,80

PA 1500 ADSS – 95

70 – 95

14 – 16

15

25

40,80

PA 1500 ADSS 35 - 95

35 – 95

10 – 16

15

25

40,80

ZATEZNA STEZALJKA DN 525
Tip: DN 525
Materijal: Poliamid

Previous
Next

Zatezna stezaljka DN 525 ADSS primjenjuje se kod kabela različitih konstrukcija i dimenzija promjera od Ø5mm do Ø25mm. Zatezna stezaljka DN 525 je izrađena od visokokvalitetnih materijala, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na atmosferske utjecaje i UV zračenje. Ispitana je i atestirana tako da podliježe svim standardima propisanim za kabelski pribor. Unutrašnji kanali zatezne stezaljke DN 525 su nazubljeni tako da imaju odličan mehanički kontakt sa izolacijom kabela i na taj način se onemogućava proklizavanje te se  dobije efekt maksimalno pouzdanog zatezanja. Minimalna prekidna sila 4,5 kN.

 

Stezaljka se ugrađuje bez posebnih alata, ne sadrži dijelove koji mogu otpasti pri radu na visini, posjeduje sistem za kompenzaciju cikličnih sila, poput jakih udara vjetrova i sličnih cikličnih opterećenja te ima jedinstvenu mogućnost da se u nju postave nezavisno dva kabela, odnosno da se nakon postavljanja prvog, lako može dodati i drugi kabel.

Stezaljka se ugrađuje bez posebnih alata, ne sadrži dijelove koji mogu otpasti pri radu na visini, posjeduje sistem za kompenzaciju cikličnih sila, poput jakih udara vjetrova i sličnih cikličnih opterećenja te ima jedinstvenu mogućnost da se u nju postave nezavisno dva kabela, odnosno da se nakon postavljanja prvog, lako može dodati i drugi kabel.

Tip stezaljke
Promjer kabela

(mm2)
Prekidna sila

(daN)
Raspon

(m)
Pakiranje

(kom)
Težina

(kg/100kom)

DN 525 (1 klin)

5 – 25

450

do 120

25

17,90

DN 525 (2 klina)

450

do 120

15

25

22,80

DN 525 M (1 klin)

5 – 25

400

do 120

25

18,00

ZATEZNA STEZALJKA DN
Tip: DN ADSS

Materijal: Poliamid

Previous
Next

Zatezna stezaljka DN ADSS se primjenjuje kod kabela različitih konstrukcija i dimenzija promjera od Ø1mm do Ø18mm. Zatezna stezaljka DN ADSS je izrađena od visokokvalitetnih materijala, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na atmosferske utjecaje i UV zračenje. Ispitana je i atestirana tako da podliježe svim standardima propisanim za kablovski pribor. Unutrašnji kanali zatezne stezaljke 318 su nazubljeni tako da imaju odličan mehanički kontakt sa izolacijom kabela i na taj način se onemogućava proklizavanje te se dobije efekt maksimalno pouzdanog zatezanja. Minimalna prekidna sila 2kN.

kom

Na zahtjev metalni dijelovi mogu biti vruće poscinčani ili prokromski.
Pakiranje 50 kom
Težina 10,70 kg / 100

Tip stezaljke
Promjer kabela

(mm)
Pakiranje

(kom)
Težina

Težina
(kg/100 kom)

DN 318

3 – 18

50

9,70

DN 118

1 – 18

50

9,70

OBUJMICA ZA OVJEŠENJA NA STUPOVIMA

Tip: MSO ADSS
Materijal: DIN 17100 St 37-3

Obujmica za ovješenje se koristi na stupovima telekomunikacijskih mreža kao spona između samog stupa i ostalih elemenata potrebnih za postavljanje i pravilnu upotrebu kabela. Površinska zaštita stupova obujmice može biti galvanska ili vruće pocinćana  prema zahtjevu.

Tip

Dmin – Dmax

(mm)
Vezni vijak
Pak

(kom)
Težina


(kg/kom)

MSO ADSS 80 – 100

80 – 100

M10X60

5

1,13

MSO ADSS 120 – 130

120 – 130

M10X60

5

1,25

MSO ADSS 130 – 150

130 – 150

M10X100

5

1,37

MSO ADSS 140 – 170

140 – 170

M10X100

5

1,45

MSO ADSS 170 – 210

170 – 210

M10X100

5

1,54

MSO ADSS 200 – 250

200 – 250

M10X100

5

1,59

MSO ADSS 250 – 300

250 – 300

M10X100

5

2,35

MSO ADSS 300 – 360

300 – 360

M10X100

5

2,55

NOSEĆA STEZALJKA ZP-8-1

Noseća stezaljka tipa ZP-8-1 se koristi za nošenje telekomunikacijskih, svjetlovodnih i ostalih kabela koji u svojoj strukturi sadrže izdvojenu čeličnu žilu.

Na zahtjev stezaljka može biti izrađena od prokromskog lima.

Pakovanje 100 kom

Težina 6,80 kg /100 kom

NOSEĆA KUTNA STEZALJKA PS 300
Tip: PS 300 АDSS
Materijal: Poliamid

Noseća ugaona stezaljka PS 300 ADSS primjenjuje se za prihvaćanje kabela promjera od 5mm do 22mm sa ciljem da nosi i po potrebi dozvoljava promjenu smjera trase. Otporna je na atmosferske, mehaničke utjecaje i UV zračenje jer je izrađena od materijala velike mehaničke čvrstoće i postojane strukture u svim vremenskim uvjetima.

 Minimalna prekidna sila 3 kN. Montaža se vrši bez dodatnih alata. Stezaljka ne sadrži dijelove koji mogu otpasti na visini.

Pakiranje 50 kom
Težina 5,05 kg/100 kom

UNIVERZALNA AL KONZOLA CAB 25
Tip: CAB 25
Materijal: EN AW 6060
Standard: NF C 33-040 | NF C 33-041 | EN 50483

Univerzalna Al Konzola CAB 25 služi za prihvat preko Zatezne Stezaljke PA 25, PAC 80, PA 80, UMS PAM 35 , PA 25-2  ili sličnih tehničkih rešenja zateznih stezaljki. Posjeduje veliku mehaničku čvrstoću i izrađena je od legure aluminijima. Konstruirana je tako da omogućava laku, brzu i pouzdanu montažu na dva načina – prokrom trakom ili preko vijka M10. Minimalna prekidna sila je 4 kN.

Pakiranje 50 kom
Težina 2,1 kg

Trebate savjet? Slobodno nas kontaktirajte za podršku!

STE d.o.o. (Headquarter)
Ivana Rendića 7A
OIB: 05662355444;  MB:03739686;
HR–21 000 Split, Hrvatska;
tel:+385 (0) 21/ 32 18 51;
fax:+385 (0) 21/ 32 81 50

 

STE d.o.o. (Fiber Optics Center)
Rimski put 21A
HR – 21220 Trogir
Hrvatska

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana J. Jelačića 10
HR – 10 000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR4223600001101280384
SWIFT: ZABAHR2X

Newsletter


Subscribe for the latest news and updates

Translate »