Svjetlovodni kabeli za vanjsku upotrebu za direktno polaganje (metalni i nemetalni) u zemlju, a koji su također optimizirani i za povlačenje i upuhivanje u “Duct“ sustave. Kabeli imaju zaštitu od glodavaca. Prema posebnim zahtjevima i potrebama moguće je i više vlakana

Previous
Next

A-DQ(ZN)B2Y 1×12

A-DQ(ZN)B2Y 2×12

A-DQ(ZN)B2Y 6×4

A-DQ(ZN)B2Y 4×6

A-DQ(ZN)B2Y 4×12

A-DQ(ZN)B2Y 6×12

A-DQ(ZN)B2Y 8×12

A-DQ(ZN)B2Y 12×12

veći broj vlakana na upit

ADSS kabeli koji su dizajnirani kako bi bili otporni na elektromagnetske utjecaje za zračnu instalaciju na stupovima, dalekovodima i željezničkim stupovima. Ovi ADSS kabeli se također mogu koristiti u “Duct“ sustavima

Previous
Next

ADSS – span 2f

ADSS – span 4f

ADSS – span 8f

ADSS – span 12f

ADSS – span 24f

ADSS – span 48f

ADSS – span 72f

ADSS – span 96f

ADSS – span 216f

Veći broj vlakana na upit

Mikro i Mini kabeli za uspuhivanje mikro-cijevne sustave

Previous
Next

MC 12f SM (1×12)

MC 24f SM (1×24) ili (2×12)

MC 48f SM (4×12)

MC 144f SM (12×12)

MC 192f SM (8×24)

MC 216f SM (9×24)

MC 288f SM (12×24)

Veći broj vlakana na upit

FTTH kabeli koji se koriste u ruralnim područjima na prijenosnim tornjevima, stupovima javne rasvjete, između zgrada i građevina

Kabeli za unutarnju instalaciju i distribuciji po objektima (zgrade i kuće)

Trebate savjet? Slobodno nas kontaktirajte za podršku!

STE d.o.o. (Headquarter)
Ivana Rendića 7A
OIB: 05662355444;  MB:03739686;
HR–21 000 Split, Hrvatska;
tel:+385 (0) 21/ 32 18 51;
fax:+385 (0) 21/ 32 81 50

 

STE d.o.o. (Fiber Optics Center)
Rimski put 21A
HR – 21220 Trogir
Hrvatska

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana J. Jelačića 10
HR – 10 000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR4223600001101280384
SWIFT: ZABAHR2X

Newsletter


Subscribe for the latest news and updates

Translate »